1.    Bildiriler, Türkçe ve İngilizce dillerinden biri ile sunulabilir.

2.    Tebliğ özetleri, en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.

3.    Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.

4.    Sempozyum bildiri özeti göndermek için sitemizde yer alan bildiri gönderi sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.

5.    Sempozyum her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için en az 5 dakika ayrılacaktır.

6.    Bildiri özetleri, gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcılar kendi sistemleri üzerinden kabul mektubu gönderilecektir.

7.    Her katılımcı bir sempozyuma katılım ücreti ile en fazla iki bildiri sunabilecektir.